سالن زیبایی ایران زاد


آدرس : تهران – ميدان قدس

ابتدای خیابان دربند

پلاك ٢١ – ساختمان گلها

طبقه ٢ – واحد ١٢

تلفن : ٢٢٧٤٧١٧٦ – ٠٢١

همراه : ٣٢٢٨١٢٩ – ٠٩١٢